Tham gia chơi và thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 444.588.800 đ.

Thời Gian Khuyến Mãi: Từ 08:00:00 ngày 09.05.2021 đến 08:00:00 ngày 19.05.2021 (GMT+8)

Trò Chơi Áp Dụng: Tất cả trò chơi của nhà cung cấp Play’n Go tại nhà cái tốt nhất W88.

Mức Cược Tối Thiếu Mỗi Vòng (Lượt Quay): 7,000 VND

Cách Tham Gia: Người chơi cần tham gia bất kỳ các trò slot Play’n Go’s ( trên phiền bản máy & di động) để đủ điều kiện tham gia giải đấu. Giải đấu sẽ diễn ra trong 11 ngày. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, sẽ có 100 giải thưởng dành cho người chơi có nhiều VÒNG QUAY NHẤT (100 người chơi hàng đầu). Người chơi chỉ đủ điều kiện nếu đạt được mức đặt cược tối thiểu mỗi vòng chơi.

Cơ cấu giải thưởng

Xếp Hạng USD CNY THB VND KRW MYR IDR INR
1 3,000 18,888 95,500 68,888,888 3,300,000 12,128 42,387,777 220,000
2 2,600 16,888 75,000 59,888,888 2,860,000 10,660 36,710,777 190,000
3 2,100 13,888 65,000 48,888,888 2,300,000 8,388 29,707,777 153,500
4 1,800 11,888 55,000 40,888,888 2,000,000 7,278 25,377,777 131,500
5 1,400 8,888 42,000 31,588,888 1,500,000 5,656 19,777,777 102,500
6-10 300 1,888 9,000 6,888,888 330,000 1,218 4,237,777 22,000
11-25 150 888 4,500 3,888,888 150,000 606 2,127,777 11,000
26-50 90 588 2,700 2,888,888 100,000 368 1,277,777 6,500
51-100 25 220 750 588,888 30,000 108 357,777 1,850
Tổng Giải Thưởng 18,150 118,900 550,000 444,588,800 19,860,000 73,890 256,900,700 1,327,500

Điều khoản & Điều kiện

  1. Giải đấu diễn ra trong 11 ngày (GMT+8)
  2. Người chơi chỉ đủ điều kiện nếu đạt được mức đặt cược tối thiểu mỗi vòng chơi.
  3. Players are required to play Real Money or Real Mode (Mobile and Web Version) Người chơi cần tham gia với lượt quay tiền thật tại các trò chơi được áp dụng (trên phiên bản máy tính & di động)
  4. Tham khảo bảng xếp hạng tại ĐÂY
  5. Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền w88.
  6. W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
  7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

link-dang-ky-dafabet