Pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào về việc phân phối vé đặt cược trong kinh doanh đặt cược và nguyên tắc xác định kết quả đặt cược để trả thưởng, tiến hành trả thưởng đối với anh em? Cùng nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết về các quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại việt nam dưới đây nhé.

Những quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại việt nam
Những quy định của pháp luật về đặt cược thể thao tại việt nam

Kinh doanh đặt cược là gì?

Nghị định 06/2017/NĐ-CP giải thích: Đặt cược là trò chơi giải trí có thưởng mà người chơi tham gia đặt cược để thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong những sự kiện thể thao, giải trí được sử dụng để kinh doanh đặt cược. Người tham gia dự đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng tiền hoặc là bằng hiện vật, dịch vụ có thể quy ra thành tiền dựa trên kết quả của sự kiện đó khi đã kết thúc theo Thể lệ đặt cược.

Kinh doanh đặt cược là việc tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho anh em theo nguyên tắc anh em bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng

Loại hình đặt cược

Những loại hình đặt cược được phép kinh doanh sẽ bao gồm:

 1. Đặt cược đua ngựa.
 2. Đặt cược đua chó.
 3. Đặt cược bóng đá quốc tế.

Sản phẩm đặt cược

Điều 6 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về sản phẩm để đặt cược như sau:

Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó: Sản phẩm được đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua và chó đua khi về đích trong cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức theo như quy định tại Chương III của Nghị định này.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Sản phẩm đặt cược sẽ dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, những sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn để làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là những trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục những trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế để được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Địa bàn kinh doanh đặt cược

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, Địa bàn kinh doanh để đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế sẽ căn cứ vào phương thức phân phối vé đặt cược quy định ở Điều 12 Nghị định này và được quy định cụ thể ở Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, cụ thể:

Địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa và chó bao gồm:

 • Trong trường đua của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối;
 • Ngoài trường đua trên phạm vi của cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối và điện thoại. Việc kinh doanh đặt cược ngoài trường đua trên phạm vi của cả nước chỉ được thực hiện sau 01 năm tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó trong trường đua.

Địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ bao gồm:

 • Ở 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với những Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Bộ Tư pháp, Đầu tư, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;
 • Trên phạm vi cả của nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

Điểm bán vé đặt cược cố định

Doanh nghiệp được trực tiếp thiết lập những điểm bán vé đặt cược cố định hoặc lựa chọn đại lý bán vé đặt cược thiết lập những điểm bán vé đặt cược cố định để phân phối vé đặt cược. Việc thiết lập những điểm bán vé đặt cược cố định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Nằm trong địa bàn kinh doanh đặt cược để quy định tại Điều 13 của Nghị định này.
 2. Đảm bảo trong phạm vi bán kính tối thiểu 500 m không có những trường học, khu vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em.
 3. Cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng được truyền tải đầy đủ, kịp thời những thông tin về đặt cược.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó được phép lựa chọn tổ chức, cá nhân làm đại lý bán vé đặt cược. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được phép lựa chọn tổ chức làm đại lý bán vé đặt cược.

Điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược đối với cá nhân:

 • Là công dân Việt Nam và đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo như quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm nghĩa vụ để thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để có thể bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược;
 • Có điểm bán vé đặt cược cố định theo quy định ở Điều 14 của Nghị định này.
 • Điều kiện để làm đại lý bán vé đặt cược đối với tổ chức:
 • Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam;

Đại lý bán vé đặt cược có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.

Vé đặt cược phải thực hiện theo như quy định tại Điều 15 Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Theo đó:

Vé đặt cược có thể sẽ được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào những phương thức phân phối vé đặt cược theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

Vé đặt cược dưới dạng chứng chỉ phải có những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp sẽ phát hành vé đặt cược;
 • Tên sự kiện đặt cược hoặc là mã số sự kiện đặt cược;
 • Ngày, giờ sự kiện để đặt cược diễn ra;
 • Lựa chọn của anh em;
 • Giá trị tham gia đặt cược;
 • Ngày và giờ phát hành vé đặt cược;
 • Thời hạn lưu hành vé để đặt cược (nếu có);
 • Tỷ lệ cược (nếu có);
 • Ký hiệu của đại lý bán vé đặt cược hoặc là thiết bị đầu cuối;
 • Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để đặt cược để chống làm giả;
 • Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp đối với quy định của pháp luật.

Vé đặt cược dưới dạng dữ liệu điện tử phải có những nội dung sau:

 • Những nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và l như đối với vé đặt cược dưới dạng chứng chỉ;
 • Số tài khoản tham gia đặt cược của anh em.

Tài khoản tham gia đặt cược của anh em thực hiện như sau:

Anh em tham gia đặt cược thông qua điện thoại (điện thoại cố định và điện thoại di động) phải có tài khoản để tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để có thể tham gia đặt cược.

Khi đăng ký tài khoản tham gia đặt cược, anh em có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin khai báo. Thông tin khai báo của anh em phải bao gồm các nội dung sau:

 • Họ và tên anh em;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Số chứng minh nhân dân hoặc là số hộ chiếu (đối với người nước ngoài), ngày cấp, nơi cấp;
 • Nơi đăng ký tham gia đặt cược;
 • Số tài khoản mở ở những tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Tên, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (Email) của người chơi liên quan khi cần liên hệ;
 • Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp đối với quy định của pháp luật.

Sau khi anh em đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược, doanh nghiệp cấp mã số tài khoản, mật khẩu ban đầu để anh em truy cập khi tham gia đặt cược. anh em chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu của mình trong quá trình sử dụng.

Hoạt động thanh toán, trả thưởng giữa anh em và doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải thực hiện thông qua tài khoản của anh em và doanh nghiệp kinh doanh đặt cược mở ở những tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Xem thêm: Người Việt có thể cá cược bóng đá nhiều giải đấu lớn.

Nguyên tắc xác định kết quả để đặt cược để trả thưởng

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, Doanh nghiệp sẽ phải công bố kết quả của từng sự kiện đặt cược ngay sau khi sự kiện đặt cược đó kết thúc và công bố này là cơ sở để trả thưởng cho anh em. Việc công bố kết quả của sự kiện đặt cược sẽ được căn cứ trên các cơ sở sau:

 • Đối với đặt cược đua ngựa và đua chó: Căn cứ vào kết quả cuộc đua ngựa và đua chó do Trọng tài xác định và được Hội đồng giám sát cuộc đua xác nhận theo quy định ở khoản 3 Điều 29 của Nghị định này và công bố thông tin chính thức lần đầu tiên;
 • Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Căn cứ dựa vào kết luận của Trọng tài chính điều khiển trận đấu đối với sản phẩm đặt cược được dựa trên sự kiện, kết quả trận đấu bóng đá quốc tế hoặc là căn cứ công bố thông tin chính thức lần đầu tiên từ Ban tổ chức sự kiện đối với sản phẩm đặt cược dựa vào sự kiện, kết quả liên quan tới giải thi đấu bóng đá quốc tế.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về thông tin để công bố kết quả của các sự kiện đặt cược.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé đặt cược trúng thưởng sẽ là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả sự kiện đặt cược hoặc là kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé đặt cược (nếu có). Quá thời hạn quy định, những vé đặt cược trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Việc trả thưởng cho anh em trúng thưởng được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, nơi tổ chức đặt cược và những đại lý bán vé đặt cược được ủy quyền hay là thông qua tài khoản của anh em mở tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thời gian thanh toán giải thưởng của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đối với anh em trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của anh em.

Đối với các trường hợp sẽ có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán giải thưởng được kéo dài cho tới khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Tham khảo thêm: Hợp pháp hóa cá cược thể thao: Làm gì để có thể phòng, chống gian lận?

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh để đặt cược

Theo quy định ở Điều 23 Nghị định 06/2017/NĐ-CP:

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có những quyền như sau:

 • Được phép tổ chức những hoạt động kinh doanh đặt cược theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược được cấp;
 • Được phép từ chối nhận đặt cược của những đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo như quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có những nghĩa vụ sau:

 • Tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh đặt cược trong Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan;
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược theo đúng như Thể lệ đặt cược được công bố;
 • Áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo chỉ những người đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này mới được phép để tham gia đặt cược;
 • Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho anh em khi trúng thưởng. Thực hiện xác nhận tiền trúng thưởng đúng số thực tế nếu anh em yêu cầu;
 • Cung cấp các chứng từ liên quan về số tiền trúng thưởng của anh em là người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài để có thể làm cơ sở cho ngân hàng sẽ được phép hoạt động ngoại hối thực hiện việc bán ngoại tệ, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hoặc là cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài đối với đối tượng nêu trên;
 • Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của anh em, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước sẽ có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra và giám sát theo quy định của pháp luật;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của anh em theo đúng Thể lệ đặt cược được công bố và quy định của pháp luật;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và những quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Thực hiện những biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện những biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
 • Tuyên truyền, cảnh báo và tư vấn cho anh em kiểm soát mức độ tham gia đặt cược phù hợp với khả năng thu nhập;
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động kinh doanh về đặt cược của doanh nghiệp.

Kết luận

Từ những quy định của Bộ Tài Chính thông tin về việc đặt cược thể thao, bóng đá đã được đề ra, anh em có thể thấy rằng hầu hết các quy định về công tác đặt cược thể thao ở Việt Nam luôn có những thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu và đảm bảo được khả năng an toàn trong quá trình áp dụng. Những tổ chức và cá nhân muốn cá độ sẽ cần phải nắm bắt được những quy định này trước khi lựa chọn các phương thức tổ chức cá cược thể thao trực tuyến.